Česká společnost paliativní medicíny

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s covid-19
Česká společnost paliativní medicíny uveřejňuje klinická doporučení k paliativní léčbě a péči o pacienty s COVID-19

Aktuální články

PODZIMNÍ VÝZVY GRANTOVÉHO PROGRAMU ROZVOJE VZDĚLANOSTI V OBLASTI PALIATIVNÍ PÉČE | 14. 11. 2022

14. 11. 2022: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny vyhlašuje další výzvu Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče.... | více..

Volby do rady Sekce dětské paliativní péče — výsledky | 4. 10. 2022

V termínu od 10. 10. 2022 do 14. 10. 2022 proběhly volby do rady Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP na volební období 2022–2026. Zápis volební komise s výsledky voleb. Za volební komisi MUDr. Sár... | více..

Ohlédnutí ČSPM za rozvojem nemocniční paliativní péče | 30. 09. 2022

ČSPM má radost z velkého pokroku na poli specializované paliativní péče v nemocnicích v posledních letech. Aktivity důležitých aktérů se spojily a v řadě nemocnic je tak dnes dostupná péče konziliární... | více..

Laureáti cen ČSPM za rok 2022 | 30. 09. 2022

V rámci letošního ročníku XIII. celostátní konference paliativní medicíny jsme vyhlásili ocenění ČSPM za uplynulý rok. • Cenu za významný přínos paliativní péči v ČR získala v letošním roce BRONISLA... | více..

Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny | 26. 09. 2022

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vydaly společné doporučení k péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny. Editoři ... | více..

Vzdělávací akce

Všechny vzdělávací akce


XII. Celostátní Konference Paliativní Medicíny

17. - 18. 9. 2021 / Plzeň — Congress Center Parkhotel


Paliativní péče - kvalitní život v nemoci

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení.

V součastné době sdružuje přes 150 lékařů - specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče - vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP se dlouhodobě snaží o zajištění dostupnosti dobré zdravotní a sociální péče všem pacientům v závěru života cestou koncepčního rozvoje paliativní péče. Dlouhodobě je podporována Nadačním fondem Abakus. Této podpory si velice vážíme.