ČSPM

Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM) je ryze odborná medicínská společnost na bázi občanského sdružení. Jako organizační složka je podřízena České lékařské společnosti JEP (www.cls.cz).

V současné době sdružuje přes 200 lékařů – specialistů na paliativní přístup a další blízké obory (onkologie, interní medicína, kardiologie, pneumonologie, geriatrie, praktické lékařství atd.). Rovněž jsou členy i nelékaři z oblasti psychologie, ošetřovatelství, sociální práce a duchovní služby.

Odborná společnost nabízí nejnovější současné informace o stavu, vývoji a standardizovaných postupech paliativní léčby a péče v ČR jak odborníkům, tak i státním, mezinárodním a nestátním organizacím (ministerstva, pojištovny, jiné odborné společnosti atd.).

ČSPM je hlavním nositelem odbornosti v oblasti paliativní medicíny v České republice.

Definuje a zaštiťuje národní politiku rozvoje paliativní medicíny v ČR, vyvíjí a provádí vzdělávání odborníků v paliativní léčbě a péči, podílí se na výzkumných projektech národních i mezinárodních.

ČSPM je kolektivním členem Evropské asociace paliativní péče EAPC (www.eapcnet.eu).