Instruktážní videa

Dostávají se k vám instruktážní videa, která vznikla na základě současné situace pandemie covid-19. Jejich účelem je pomoci pečujícím a také zařízením poskytující péči pro nemocné ve vlastním sociálním prostředí, kdy není možné z kapacitních důvodů, nebo z důvodů nařízené karantény v rodině do domácnosti vstoupit.
Videa ukazují jednoduché výkony, které jsou pečující schopni zvládnout. Doporučujeme jejich zhlédnutí pečujícími před samotnou činností a případné otázky konzultovat se zdravotní sestrou nebo lékařem.

  1. Zavedení a ošetření podkožní kanyly | fotonávod
  2. Aplikace do podkožní kanyly |  fotonávod
  3. Rozlomení ampule a natažení léku do stříkačky | fotonávod
  4. Nalepení opiátové náplasti | fotonávod
  5. Ošetření a proplach močového katetru  pomocí stříkačky | fotonávod
  6. Ošetření a proplach močového katetru pomocí proplachového sáčku | fotonávod
  7. Jak to vypadá před úmrtím
  8. Co dělat bezprostředně po úmrtí