Klinická doporučení ČSPM

Symptomatická léčba úzkosti

Doporučení pro zvládání úzkosti – velmi častého příznaku u pacientů s nevyléčitelným onemocněním v paliativním režimu péče. ČSPM vyjadřuje velké poděkování týmu klinických farmaceutů OKFF VFN za spolupráci při vzniku tohoto klinického doporučení.

Symptomatická léčba úzkosti – stručně a přehledně

Symptomatická léčba úzkosti – podrobně


Zásady telefonické krizové intervence

Společně s rozvojem telemedicíny – i vzhledem k období aktuálních opatření – vzrůstá nárok na profesionální zvládání náročných situací nejen v přímém kontaktu, ale též distančně (telefonicky, online atd.). Telefonická krizová intervence (TKI) představuje dostupný, okamžitý, bezbariérový, nízkonákladový a potenciálně též anonymní nástroj práce s člověkem v krizi.  

Zásady telefonické krizové intervence – stručně a přehledně

Zásady telefonické krizové intervence – podrobně 


Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu

Všechno, o co se paliativní péče opírá – tedy navázání dobrého kontaktu s pacientem a s jeho rodinou, je v době epidemie při nutnosti širokého používání osobních ochranných prostředků a minimalizace návštěv ve zdravotnických zařízeních výrazně omezeno.

Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu  – stručně a přehledně

Využití online komunikace při intervenci paliativního týmu  – podrobně 


Symptomatická léčba kašle (nejen) u covid-19

Kašel je jedním z vedoucích příznaků infekce covid-19. Jak dobře kašel symptomaticky ovlivnit najdete v těchto doporučeních ČSPM.

Symptomatická léčba kašle (nejen) u covid-19 – stručně a přehledně

Symptomatická léčba kašle (nejen) u covid-19 – podrobně 


Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy

Kontrolovaná farmakologická sedace pro jinak nezvladatelné symptomy umírajících.

Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy – stručně a přehledně

Kontrolovaná terminální sedace pro refrakterní symptomy – podrobně 


Delirium/agitovanost/zmatenost (nejen) u covid-19

Diagnostika, příčiny a léčba deliria

Delirium/agitovanost/zmatenost (nejen) u covid-19 – stručně a přehledně

Delirium/agitovanost/zmatenost (nejen) u covid-19 – podrobně 


Symptomatická léčba dušnosti (nejen) u covid-19

Doporučení pro zvládání dušnosti v paliativní péči nejen v souvislosti s covid-19

Symptomatická léčba dušnosti (nejen) u covid-19 – stručně a přehledně

Symptomatická léčba dušnosti (nejen) u covid-19 – podrobně 


Krizový management symptomů u covid-19

Jak si poradit s příznaky jako je bolest, dušnost, nauzea, zvracení a delirium

Krizový management symptomů u covid-19 – stručně a přehledně

Krizový management symptomů u covid-19 – podrobně


Další materiály budou zveřejněny v nejbližších dnech.