Užitečné materiály a odkazy

Základy krizové intervence v rozhovorech s pacienty

Zatímco akutní vlna infekce SARS-CoV-2 je na ústupu, psychická zátěž dopadá na pacienty i zdravotníky postupně – a také dlouhodobě. Přinášíme odkaz na dokument, který vznikl v ÚHKT a v 7 bodech srozumitelně formuluje hlavní zásady.

Stáhnout

Studentka sanitářkou na COVID oddělení

Studentka fyzioterapie Petra Dobešová o práci sanitářky v době covidové.

Stáhnout

Stanovisko Alzheimer Europe k rozdělování omezených zdrojů pro intenzivní péči v průběhu pandemie covid-19

…“Pokud potřeba triáže nastane, je zapotřebí, aby se uskutečnila způsobem, který je eticky, sociálně a právně ospravedlnitelný, a to i s ohledem na svědomí všech zúčastněných.

Světová zdravotnická asociace ve svém Stanovisku o lékařské etice v situacích katastrof (Stockholm 1994, revize Chicago 2017) charakterizuje žádoucí postup jako ten, který určuje takové priority, které vedou k záchraně co největšího množství životů a snížení morbidity na minimum.“

Stáhnout

Specifika péče o SARS- COV-2 pozitivní osoby vyššího věku

Doporučení České gerontologické a geriatrické společnosti pro péči o osoby vyššího věku jak v domácnosti, tak v pobytových zařízeních pro seniory v souvislosti s pandemií covid-19.

Stáhnout

Zdravotnická doporučení a psychohygienické desatero pro hematologické pacienty v době pandemie covid-19

esatero zdravotní a duševní hygieny, které bylo původně sepsáno pro hematoonkologické pacienty ÚHKT, může být však prospěšné i jiným pacientům. Dokument je určen ambulantním a především dimitovaným pacientům. Může pomoci lékařům stručně informovat o preventivních opatřeních a snížit obavu z přechodu pacienta do domácího
prostředí.

Stáhnout

Zápisky z deníku primářky domácího hospice

12:00 obvolávám lékaře Cesty domů. Nepotřebují něco? Je režim s omezením návštěv pro pacienty bezpečný? Nějaké postřehy z předkrizového provozu? Zatím vše běží, jak má, žádné zádrhely. Jen ty roušky jsou protivné. Podpořit úsměvem je teď prostě složitější.

Stáhnout

Příručka pro komunikaci v době covid-19 (Vitaltalk)

Kolegové Tony Back, Bob Arnold, James Tulsky, Randy Curtis a další připravili a na webu stále updatují komunikační schémata pro náročné situace, s kterými se zdravotníci po celém světě potýkají v koronavirové pandemii. V duchu ověřené struktury rozhovorů o závažných tématech vytvořili soubor schémat, nápadů a podnětů, jak nyní komunikovat s otevřeností a empatií. Jsme rádi, že se česká verze objevuje na vitaltalk.org mezi prvními jazykovými mutacemi a může sloužit i u nás.

Stáhnout

Dočasná změna domácí paliativní péče v období krizového řízení při pandemii covid-19 v mobilním hospicu Cesta domů

Soubor změn v systému fungování mobilního hospice Cesta domů v době pandemie covid-19.

Reorganizace služeb – schéma

Reorganizace služeb – doprovodný text

Ahoj, já jsem Corona!

Ilustrovaná brožurka pro děti „Ahoj, já jsem Korona“ je určena pro děti malé i větší. Cílem je vysvětlení základních faktů ohledně koronaviru/COVID-19, seznámení se základními pravidly ochrany a podpora zvládání nové situace.

Ahoj, já jsem Corona!

Instrukce k použití brožurky

Nabídka etického poradenství k otázkám souvisejícím s covid-19

Sekce pro etiku v paliativní péči nabízí pomoc při řešení eticky komplikovaných a nepřehledných situací v souvisejících s koronakrizí. Cílem etického poradenství je nabídnout podporu v jejich řešení, a ulevit tak zdravotníkům od morálního distresu.

Stáhnout

Stanovisko Sekce pro etiku v paliativní péči ČSPM k přítomnosti blízkých u umírajících pacientů

Sekce etiky v paliativní péči ČSPM apeluje na vedení nemocnic, aby umožňovala návštěvy u umírajících v nemocnicích v době pandemie covid-19.

Stáhnout

Covid-19 Psychologická doporučení pro veřejnost, lekáře a sestry v první linii

Soubor doporučení pro zvládání psychicky náročných situací v souvislosti s pandemií covid-19, který sestavili kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro širokou veřejnost, lékaře a sestry.

Doporučení pro lékaře a sestry

Doporučení pro veřejnost

Tipy pro krizovou komunikaci o covid-19 

Zdravotníci se v současnosti musí vypořádávat s řadou emočně vypjatých, komunikačně náročných situací. Shrnujeme několik zásad, které v těchto chvílích mohu pomoci.

Stáhnout

První dny epidemie covid-19 na hematoonkologii

První dny epidemie covid-19 na hematoonkologii pohledem doktora Michala Kouby

Stáhnout

Doporučení sedmi německých odborných společností – rozhodování o alokaci zdrojů v urgentní a intenzivní medicíně v kontextu pandemie covid-19

Sedm německých odborných společností vydalo dokument, který poskytuje jasnou strukturu rozhodování v situaci nedostatku zdrojů intenzivní medicíny. Respektuje spravedlivý přístup ke všem pacientům, kterých by se nedostatek zdrojů v oblasti intenzivní medicíny mohl týkat. Hlavní dvě východiska dokumentu říkají, že není možné rozlišovat mezi pacienty covid-19 pozitivní a covid-19 negativní, a že není možné provádět prioritizaci přístupu ke zdrojům intenzivní medicíny pouze na základě věku a sociálních podmínek pacienta.

Text je jedním ze zásadních evropských dokumentů, který se věnuje pravidlům alokace vzácných zdrojů v situaci pandemie. České a německé právní prostředí jsou si velmi podobné. I východiska lékařské etiky jsou v Česku i v Německu příbuzné. Z těchto důvodů považujeme text za stěžejní i pro české prostředí.

Stáhnout